Avanza ser en krypto framtid

Published Categorized as företagsbank
företagsbanker avanza bitcoin krypto

”Jag tycker att man gör det lite för enkelt för sig när man säger att kryptovalutor bara är svarta pengar, skurkar och ingenting som har ett värde”, säger Rikard Josefson, vd på nätbanken Avanza.

Svenskarnas intresse för att handla med kryptovaluta har ökat kraftigt det senaste året. Dock har de flesta svenska banker fortfarande en mycket restriktiv inställning.

– Jag säger inte att krypto kommer bli ”the next big thing”, men det finns egenskaper hos krypto som jag tycker är intressanta och som jag förstår attraherar människor. Och jag tror att krypto på ett eller annat sätt är här för att stanna, säger Rikard Josefson.

– Det är en tillgång helt oberoende från tredjepart och geografiskt obunden, i en geopolitiskt väldigt jobbig tid. Det finns ingen annan tillgång som är det i dag.

För närvarande pågår förhandlingar inom EU om lagförslaget Markets in crypto-assets, MICA, som ska täcka både utgivare av kryptotillgångar och leverantörer av kryptotillgångstjänster.

I mitten av mars förra året ingick Avanza Bank och kryptomäklaren Safello en avsiktsförklaring avseende ett eventuellt samarbete kring handel med kryptotillgångar.

–Kryptotillgångar är ett nytt tillgångsslag och direkthandel i dessa är något som efterfrågas av kunder. Vår ambition med avsiktsförklaringen är att undersöka om vi tillsammans med Safello kan erbjuda handel i kryptotillgångar via Avanzas plattform på ett informativt och ansvarsfullt sätt. Vi är fortfarande i ett mycket tidigt stadium av ett eventuellt samarbete och kommer att återkomma med mer information när vi har kommit längre, sa Rikard Josefson

I somras bestämde man sig för att avbryta planerna på ett samarbete just för att man ville avvakta tydligare reglering för kryptomarknaden.

– Det kan absolut bli aktuellt igen. När är omöjligt att säga, först måste MICA-förordningen komma på plats. Men jag tror att sannolikheten för att vi kommer ha krypto som ett tillgångsslag i en eller annan form om tio år är väldigt hög, säger Rikard Josefson.