Max Matthiessen förvärvar Fondab

Published Categorized as företagsbank
företagsbanker fondab maxm

Fondab är en entreprenöriell organisation med ett tjugotal medarbetare som levererar IT-infrastruktur för automatiserad fondhandel och depå- och slutkundshantering. Fondabs kunder består av fondbolag och kapitalförvaltare där Max Matthiessen är Fondabs största kund. Fondab äger även fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se.  Det framgår av ett pressmeddelande.

– Nu stärker vi vårt kunderbjudande, breddar vår kundbas och påskyndar vår tillväxtresa. Våra verksamheter delar drivkraften att växa med kvalitet. Det ger goda förutsättningar för att utvecklas som ett bolag. Vi har tidigare samarbetet nära och genomfört en rad lyckade projekt. Tillsammans kan vi erbjuda både våra egna och Fondabs kunder bättre lösningar, service och support, säger Jacob Schlawitz, vd för Max Matthiessen i en skriftlig kommentar.

– Att Fondab nu får en ägare, som vi känner väl sedan många års samarbete, känns helt rätt. Då sparandeaffären inom Max Matthiessen är ett prioriterat område ser jag stora möjligheter för Fondab att i den nya ägarkonstellationen skapa ett ännu bättre erbjudande för alla våra kunder och samarbetspartners, säger Mikael Tjäder, vd för Fondab i sin presskommentar.

Fondab omsatte 2021 45,6 miljoner kronor. Annika Saramies, Gofidos vd, är styrelsens ordförande.

Max Matthiessen är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. Våra rådgivare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare och privatpersoner med rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar.

Historia Max Matthiessen

Bolaget Max Matthiessen har funnits i Sverige sedan 1889, men historien börjar 1880. Då flyttade den 24-årige Max Matthiessen till Sverige från Tyskland. Han var femte barnet i en syskonskara på tio och son till ägaren av en porslinsfabrik i Tienfurt i Schlesien. Efter några år i brodern Arthurs assuransfirma kände han sig mogen att starta eget företag.

27 november 1889 publicerades i Post- och Inrikes Tidningar att Max Matthiessen fått tillstånd att bedriva försäkringsrörelse som generalagent för det schweiziska brandförsäkringsbolaget Baseler Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden. I juli 1890 fick han generalagentur för det nystartade Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Öresund i Malmö och också agentur för livförsäkringar i bolaget Nordstjernan – som senare gick upp i Skandia Liv – och olycksfallsförsäkringar i bolaget Skandinavien.

Därmed hade han skaffat sig agenturer i de fyra branscher som skulle bli hans huvudsakliga arbetsfält. Max Matthiessen hade redan från början räknat med att representera olika försäkringsbolag. Detta var vanligt vid denna tid, eftersom varje bolag i allmänhet var specialiserat på endast en typ av försäkringsskador.

År 1919 överlämnade Max Matthiessen den direkta ledningen av den firma han grundat tre decennier tidigare. Han satt dock kvar som ordförande i bolagets styrelse ända fram till 1938.

I januari 1990 trädde lagen om försäkringsmäklare i kraft i Sverige, vilken innebar att det blev tillåtet för försäkringsagenter även inom livförsäkringsområdet att fungera som mäklare av försäkringar från flera försäkringsbolag. Max Matthiessen, som hittills endast varit verksamt inom sakförsäkringsområdet, startade då verksamhet inom livförsäkringsområdet. 1998 såldes sakförsäkringsverksamheten till Marsh.

Sedan 2020 ägs Max Matthiessen till 100 procent av riskkapitalbolaget Nordic Capital.