Nischbanker med insättningsgaranti

Nischbanker med insättningsgaranti

AnyFin har insättningsgaranti

Rocker har insättningsgaranti

Lunar har insättningsgaranti

Revolut har insättningsgaranti

Revolut
One app, all things money. Handla Crypto. Cashback. Budget.
Lunar
Dansk neobank. Finns i Norge och Sverige. Handla Crypto. Swish. BankID
Rocker
En app som sparar dina medel hos Erik Penser Bank
Anyfin
Anyfin motto: Mår din ekonomi bra, mår du bra.

Vad menas med insättningsgaranti?

Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten om den bank eller institut där du har dina pengar går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Insättningsgaranti är en garanti för de pengar som personer sätter in på konton i banker och andra finansinstitut. Garantin innebär att den som satt in pengarna skall kunna få tillbaka dem även om banken går i konkurs. En insättningsgaranti har normalt begränsningar i hur stort belopp och vilka typer av konton som skyddas.