Svenska Neobanker

Neobanker är ett modernt begrepp för olika fintechlösningar som tillhandahåller sparande i olika former inne i din telefon. Detta innebär inte att alla dessa företag är banker per se utan de är i detta nu oftast fråga om olika fintechbolag. Själva sparandet hanteras alltid i fondbolag så sparandet är lika säkert som fondbolagen är i sig.

På ren svenska rör det här sig om olika spara lösningar i app form. Just för ögonblicket ägs och drivs dessa appar av resp fintechbolag men man kan räkna med att dessa köps upp i framtiden av olika storbanker som själva vill ge dessa funktioner till sina användare.

Nowo
pensionsspara via app, kreditkort. Fintechbolag
SAVR
fondsparande app. Fintechbolag. Start 2016. Ägare bl a Schibsted och Coeli Invest
Opti
Fondsparande plattform. Carnegie satsar på denna app
Moank.
Spara, utlåning, samla lån
Rocker
En app som sparar dina medel hos Erik Penser Bank
Lunar
Dansk neobank. Finns i Norge och Sverige. Handla Crypto. Swish. BankID
Anyfin
Anyfin motto: Mår din ekonomi bra, mår du bra.
Personal Finance Co
En svensk neobank (betalningsinstitut) ägd av SVEA Bank. Swish. BankID. Chat
lysa
Ett fondbolag med fondplattform. Uppbackat av H&M Ramsbury. EJ app. Bara internet
dreams
En sparapp från Ålandsbanken
fundler
fondsparande fintechbolag. Partner med Klarna. Start 2015
Fondo
fondsparande app. Fintechbolag. Start 2021