Riksbanken gör miljardförlust

Published Categorized as företagsbank
företagsbanker riksbanken gör miljardförlust

Riksbanken räknar med att redovisa en förlust på 81 miljarder kronor för räkenskapsåret 2022. En begäran om kapitaltillskott från riksdagen kan bli aktuellt.

Kraftiga värdefall för Riksbankens portfölj av värdepapper efter alla stödköp ligger bakom smällen.

”Den orealiserade förlusten beror främst på att marknadsräntorna stigit världen över vilket försämrar marknadsvärdet på Riksbankens tillgångar”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

I första hand handlar det om att värdet på statsobligationer och bostadsobligationer faller i takt med att räntorna stiger.

Riksbanken återför samtidigt tidigare avsatta medel för finansiella risker på 5 miljarder kronor till resultatet, men Riksbankens egna kapital blir trots detta ”mycket lågt”, konstaterar banken.

Riksbanken ska enligt den nya riksbankslagen göra en framställan till riksdagen om kapitaltillskott om det egna kapitalet blir för lågt, men det är än så länge oklart om det blir så och i så fall hur mycket som blir aktuellt att begära.

”En framställning bör baseras på en bred bedömning av Riksbankens finansiella ställning och framtida intjäningsförmåga vid det aktuella tillfället. Det är därmed osäkert hur stort belopp framställningen kan komma att omfatta och Riksbanken behöver återkomma med mer analys och information om detta framöver”, skriver Riksbanken.