Risken för en ny svensk fastighetskris låg

Published Categorized as företagsbank, Uncategorized
företagsbanker moodys analys

På Moody’s ser man låga risker för en fastighetskris som på tidiga 90-talet. Bankerna har varit mer försiktiga nu än då.

Riskerna ökar när svenska fastighetsbolag måste hantera en våg av obligationsförfall i ett nytt ränteläge. En hel del lån lär hamna hos bankerna, men risken för att det ska utvecklas till en ny fastighetskris är mycket låg, enligt kreditvärderingsinstitutet Moody’s.

– Risken för att problem i fastighetssektorn skulle sprida sig vidare till banksektorn är väldigt liten. Bankerna har visserligen en stor exponering mot fastighetsbolag, men problemlånen är nära noll och belåningsgraden ligger runt 50 procent, säger Louise Welin, senior credit officer vid Moody’s.

– Bankerna har lärt sig av 90-talskrisen, när de förlorade stora pengar på fastighetsbolagen. De har varit försiktiga, har en god lönsamhet och höga buffertar. För att det ska bli ett genuint problem för bankerna måste fastighetssektorn nästan kollapsa. Det är en väldigt låg sannolikhet för att det skulle hända, även om man aldrig kan utesluta någonting.