Annehem Fastigheter

Published Categorized as företagsbank, Uncategorized
företagsbanker nordea seb swedbank ger lån till annehem

Annehem Fastigheter förlänger finansieringen om 1,6 miljarder, av den totala skulden på 1,9 miljarder, via ett konsortium bestående tre företagsbanker.

Annehem har förlängt finansieringen av sin utestående skuld om 1,6 miljarder med ett befintligt bankkonsortium bestående av Nordea, SEB och Swedbank.

Enligt bolaget är befintligt avtal förlängt till och med november 2025 med samma villkor som tidigare, förutom en rabatt som erhålls för de gröna fastigheterna i portföljen samt att kravet för ränte-täckningsgraden sänkts från 2,0 till 1,7.