Avanza inför ränta på ISK

Published Categorized as företagsbank, Uncategorized
företagsbank avanza

Avanza inför ränta på ISK-kontot. Avanza meddelade nyligen att nätbanken inför ränta på likvida medel på aktie- och fondkonton, investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar vid årsskiftet. Räntenivån varierar beroende på vilken kundgrupp man tillhör hos Avanza. Tradingkunder får 1,94 procent, private banking-kunder får 1 procent medan baskunder 0,25 procent.

»Vi vill egentligen inte uppmuntra till att ha likvida medel på ISK-konton, men för tradingkunder är det naturligt att man ändå har det«, säger Sofia Savar, kommunikationsansvarig på Avanza.

Wiki ISK

  • Investeringssparkonto (ISK) gör det lättare att spara i aktier, fonder och andra värdepapper för småsparande privatpersoner. Kontot är skattefritt på vinster och utdelningar, utan krav på deklaration.
  • Tillgångarna beskattas genom en schablonavgift som baseras på statslåneräntan. Från början byggde schablonavgiften på en modell där ISK-kontots totalvärde multiplicerades med 30 procent.
  • I takt med ränteutvecklingen har schablonskatten höjts. 2016 infördes ett skattegolv på 0,375 procent och ett tillägg på statslåneräntan om 0,75 procentenheter. 2018 höjdes tillägget till en procentenhet.