Sparande kanaliseras till investeringar – Nobelpriset i ekonomi 2022

Published Categorized as företagsbank, Uncategorized
företagsbank nobelpriset i ekonomi

Deras upptäckter lär samhället hantera finanskriser bättre

Nobelpriset i ekonomi eller Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap delas ut till

# Ben S. Bernanke

# Douglas W. Diamond

# Philip H. Dybvi

1) Bankkriserna ledde till depression

Bernankes artikel från 1983 analyserar orsakerna i den stora depressionen under 1930-talet. Mellan januari 1930 och mars 1933 minskade USAs industriproduktion med 46 procent och arbetslösheten ökade till 25 procent. Krisen spred sig över världen och ledde till en djup ekonomisk nedgång överallt. I Storbritannien ökade arbetslösheten till 25 procent och i Australien till 29 procent. I Tyskland nära på halverades industriproduktionen och mer än en tredjedel av arbetskraften förlorade jobbet. I Chile minskade de samlade inkomsterna (BNP) med 33 procent mellan 1929 och 1932. Överallt kollapsade banker, människor fick gå från sina hus och utbredd svält drabbade t o m förhållandevis rika länder. Först mot 1935 började världens ekonomier sakta återhämta sig.

2) Banker skapar pengar – löptidstransformering

Douglas W. Diamond och Philip H. Dybvig visar hur banker skapar likviditet. De pengar som finns på spararnas konton utgör skulder för banken medan bankens tillgångar består av lån till långsiktiga projekt. Bankens tillgångar har lång löptid, eftersom banken har lovat låntagarna att de inte måste betala tillbaka sina lån i förtid. Bankens skulder har däremot en kort löptid. Insättarna skall kunna få tillgång till sina pengar närhelst de behöver. Banken är en mellanhand som förvandlar tillgångar med lång löptid till bankkonton med kort löptid. Detta kallas löptidstransformering.