Storbankerna står stabilt

Published Categorized as företagsbank, Uncategorized
företagsbank dagens industri

Enligt en beräkning som DagensIndustri gjort kommer de fyra storbankerna tillsammans att ha nästan 200 miljarder kronor i överskottskapital vid årsskiftet. Det bäddar för ett rejält guldregn över aktieägarna i vår, trots Finansinspektionens och Riksbankens uppmaningar om återhållsamhet. 

DagensIndustri går igenom kvartettens utdelningskapacitet och vilken direktavkastning aktierna ger.