Nordeas VD skryter om fördelar

Published Categorized as företagsbank, Uncategorized
di nordeas vd vi har fördelar

Vi har fördelar ingen kan kopiera – Nordeas VD Frank Vang-Jensen

Tittar vi på sparande har den varit väldigt bra. I exempelvis Sverige har vi sedan Januari 2020 ökat antalet sparkunder med 18 procent. Det är ganska mycket för en bank som varit i gång i många år. En annan sak är att det digitala sparandet har ökat dramatiskt. Över 60 procent köper fonder digitalt. Vi pratar om ett väsentligt skifte mot digitalt. Den digitala sparroboten Nora spalar sin roll, och vi har också lanserat den för pensionssparande, vilket många kunder tycker är besvärligt.

Vi investerar nu mycket i den digitala sparresan, där tanken är att vi ska ta upp kampen med de digitala nischaktörerna på sparmarknaden.

– Nordeas VD Frank Vang-Jensen