Factoringgruppen

factoringgruppen

Är en bank (eller kreditgivare) som har sin specialisering i att köpa fakturor.