Riksbanken höjer styrräntan

Published Categorized as företagsbank, Uncategorized
företagslån riksbanken höjer räntan till 2,5 från 30 november

Riksbanken höjer styrräntan den 30:e november. Nästa besked kommer den 9:e februari 2023

Riksbanken pressmeddelande:

Styrräntan höjs med 0,75 procentenheter

Pressmeddelande Inflationen är fortfarande alldeles för hög. Den höga inflationen urholkar mångas köpkraft och gör det svårare för hushåll och företag att planera sin ekonomi. För att få ner inflationen och värna inflationsmålet har direktionen beslutat att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Prognosen visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. Inflationsutvecklingen är fortsatt svår att bedöma och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid.