Nischbankerna tar mark från storbankerna

Published Categorized as företagsbank, Uncategorized
nischbanker

I början av 2011 stod storbankerna för 59 procent av den totala utlåningen till allmänheten i Sverige. I slutet av 2021 hade denna andel sjunkit till 55 procent.

Retailbankernas har ökat sin utlåning till allmänheten stadigt under de senaste åren och står nu för 13 procent av den totala utlåningsstocken inom Sverige.