Hårdare granskning av konsumentkreditinstitut

Published Categorized as företagsbank, Uncategorized
fi

Var femte person som lånar av ett konsumentkreditinstitut får inkassokrav och nästan en av fyrtio får senare en skuld hos Kronofogden. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI) och Kronofogden. Under nästa år kommer Konsumentverket därför att särskilt granska de här företagen.

För att motverka att konsumenter fastnar i skuldfällor har Konsumentverket och FI under de senaste åren riktat sitt arbete särskilt mot marknaden för konsumentkrediter. Fokus har legat på kreditprövningar, vilket är det främsta skyddet mot betalningsproblem, där FI både har granskat hur företag arbetar med sina kreditprövningar och förtydligat vilka krav som gäller när företag ska pröva låntagares återbetalningsförmåga.

Konsumentverket har dessutom uppmärksammat frågor som rör hur företagen marknadsför sina lån till konsumenter. Samtidigt arbetar Kronofogden för att förebygga överskuldsättning i samhället. Och de tre myndigheterna har också haft samtal med marknadens aktörer.

Ny analys om långivare

I en ny analys har Kronofogden och FI undersökt hur stor andel av låntagarna som får betalningsproblem hos olika långivare. Analysen visar att nästan en av fyrtio låntagare hos konsumentkreditinstitut får skulder hos Kronofogden. Det är sex gånger fler än bland dem som har lånat av mindre banker. 18 procent, nästan var femte låntagare, får ett eller flera inkassokrav. Det kan jämföras med en låntagare av hundra hos storbankerna och drygt två av hundra hos säljfinansieringsbolag och kortbolag.

− Vi vet att de som lånar av konsumentkreditinstitut löper mycket större risk att få skulder hos oss än låntagare hos till exempel mindre banker. Jämför vi med större banker är risken 20 gånger högre. Det är bekymmersamt, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.